Så kom konsekvensene av kuttene i kommunens undervisningssektor

Categories Blogg

Da er det klart at 11 barn i Bodø kommune ikke vil få det skoletilbudet de så sårt trenger for å få en skolehverdag hvor de har mulighet til å finne tilbake til gleden med å gå på skolen, og få tilbake den mestringsfølelsen de så sårt trenger. Inntaket er  over, og i lys av 2 millioners kuttet, fikk bare 2 av 13 barn med særskilt behov et tilbud ved Alberthaugen skole.

Etter den fantastiske folkefesten i går måtte nedturen komme. Mellom bilder fra gårdagens feiring rundt om i byen,  og gleden over gaven på 100 millioner til Bodø som Kulturhovedstad i 2024, stod et en liten artikkel. Det var sørgelig lesing.

I dag ble det avklart at den tidligere omtalte Alberthaugen skole bare kan ta inn to nye elever til høsten. De skulle tatt inn 6-8 stykker. De andre 11 søkerne må holde ut i ordinær undervisning ennå en stund. Det som er beundringsverdig er at rektor og læreree ved skolen bare har brettet opp armene for å se hvordan de kan møte de nye utfordringen på en slik måte at de barna som alt har et tilbud, ikke skal rammes så hardt. Det står det respekt av.

Harde fakta er likevel at 11 barn møter høsten uten et bra nok tilbud til sin skolehverdag. 11 stykker står ovenfor enda et år i en skole der de oppfattes som forstyrrende elementer som er tidkrevende og vanskelig. Enda et år skal disse barna få en mangelfull undervisning. Det er ikke skolene eller lærernes feil, men  politikere som ikke forstår hvilke ressurser disse barna trenger!

Illustrasjons foto.

Barnekonvensjonen og opplæringsloven understreker at alle elever har rett til et forsvarlig og individuelt tilpasset skoletilbud i en inkluderende skole. Bryter ikke da Bodø kommune loven når de ikke kan gi disse barna den skolehverdagen de har krav på?  Barneombudet la frem en rapport i 2017 som heter Uten mål og mening der konklusjonen var klar:

Både forskning og praksis har vist at mulighetene for å gi elevene et godt læringsutbytte er større i spesialundervisningen
enn i den ordinære undervisningen. Dette forutsetter imidlertid at undervisningen gis av lærere med riktig kompetanse, at man har høye forventninger til eleven og at innhold og organisering er tilrettelagt elevens behov. 

Dersom en ordinær skole skal kunne møte dette behovet vil det kreve mer ressurser inn i den ordinære skolen, men det gjennomføres jo kutt der også.

Det er en teoretisk mulighet for at kuttet kan reverseres, men da er det opp til politikerne. I juni skal det igjen være bystyremøte, og det er varslet at Rødt vil ta opp saken ennå en gang.  Dersom dette ikke fører frem, er jeg redd løpet er kjørt. Kanskje det er på tide at udanningsdirektoratet blir koblet inn i saken.  “Direktoratet skal sikre at norsk utdanningspolitikk iverksettes slik at barn, unge og voksnes rettigheter til likeverdig tilbud i barnehage, skole og opplæring blir ivaretatt. Direktoratet har ansvar for det overordnede nasjonale tilsynsarbeidet og for tilsynet med de private skolene. Videre har direktoratet ansvar for å forvalte og tolke lovverket som gjelder for barnehager og skole i Norge. Direktoratet har også ansvar for å utvikle læreplaner for skolen og rammeplan for barnehagen.”

«For å sikre likeverdighet for
alle kreves forskjellsbehandling,
ikke lik behandling.»
Utdanningsdirektoratet

Jeg håper noen med makt og myndighet tar denne saken opp på et høyere nivå, for vi som er voksne kan ikke sitte å akseptere at dette skjer. Disse barna har ingen egen stemme, og må stole på at noen voksne tar ansvar og sier at dette ikke er akseptabelt. Sier at de ikke skal behøve å møte et nytt skoleår på en skole som ikke er tilpasset deres behov.

Hjertet mitt blør for de barna som så sårt trenger et tilbud som Alberthaugen skole for å sikre at de får en skolehverdag som de kan mestre. Tenk å være den mammaen eller pappaen som har fortalt om sårbare barn som ikke mestrer. Hudløst har de blottstilt sorgen og vanskelighetene de har stått ovenfor i håp om at barnet skal få plass på en skole hvor barnet blir sett for det fantastiske mennesket det er i kraft av seg selv. Tenk å være den foreldren som må stå ovenfor det kjæreste de har i livet sitt og fortelle at de ikke får et tilbud i år heller. Kanskje det er en mulighet ved neste valg…

 

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *