Fylkeskommunens tilbud til tannhelsetjeneste

Categories Blogg

Søkke ta! NFK og fylkesråden for helse kan ta seg ei himla stor bolle!

Staten og fylkeskommunen kan ta regions reformen og bruk den som papir-fly for min del. Den funker riktig nok ikke til det, men jaggu ikke mye annet heller.

Vi bor to mil utenfor Bodø sentrum. En liten drabant-bydel med ca 4000 innbyggere. Her er det ca 5-600 skoleelever og rundt 150 barnehagebarn som bor. Ungdommene må inn mot byen for å gå vg.skole, men de fleste bor hjemme til de er rundt 20 år. Hvor mange de utgjør er jeg ikke sikker på, men regner med ca. 200 stykker. I tillegg har vi et bo og servicesenter med 75 boenheter hvor eldre og andre som trenger hjelp til å klare seg bor. De fleste jobber i sentrum, for det er ikke spesielt mange arbeidsplasser her ute. For tiden bygges det ny 1-10 skole her. Den blir gild og fin. Det kom bompenge-finansiert bru som ga kortere kjøretid og bedre vei standard, OG det første kjøpesenteret er under bygging. Det bygges stadig ut med nye boligfelt, og jeg må innrømme at jeg har bekymret meg for at skolen som bygges, ikke er dimensjonert for det, men det skal jeg ikke grunne mer over her. Poenget mitt er at det begynner å bli en fin plass å bo på, og stadig flere trekker hit ut på landet.

Vet dere! Vi trenger faktisk tannhelsetjeneste også!

Og det har vi. En flott offentlig tannklinikk med fantastiske medarbeidere. Jeg vil tro at denne klinikken betjener minimum 1200 brukere under 20 år, da de litt mindre plassene rundt her, også benytter seg av dette tilbudet. Til sammen er det en god del brukere. Likevel har det vært mulighet for Vesla og meg å få timer enten tidlig eller seint på dagen, slik at jeg ikke har mister hele arbeidsdagen når hun skal inn å sjekke tennene. Det har hun gjort to ganger i året. Når vi får tidlig time, mister jeg ca 1 time av arbeidsdagen min.

Nå har da den eminente fylkeskommunen vi tilhører besluttet å kutte dette tilbudet. Klinikken drifter ikke godt nok, og det kreves endel investeringer for å få den til et akseptabelt nivå. Vi skal nå sokne til en tannklinikk som skal betjene nesten 18.000 mennesker når vi er overført dit. Jeg leste rapporten som ble lagt frem som Forslag Til Ny Helsetjeneste  av 01.06.2018, og målet er bedre forebygging. Det er presisert flere plasser i rapporten, men ikke noe konkret hva dette går ut på. Kostnadsbildet derimot.. Innsparinger derimot.. Ja, se det er belyst med tall og grafer så det hyler etter.

En Reportasje i Avisa Nordland bekrefter dette via et intervju med fylkesråden 10.07.2018. Det var ikke bekymring for tannhelsen, men økonomi som startet prosessen.Videre heter det i reportasjen at: “Foruten samlokaliseringen, ønsker fylkesrådet å gjøre forebyggende tiltak. Vi vil jobbe mer ut mot skoler, barnehager, eldresentre og hjemmetjenesten i kommunene. Vi vil ha mer tannpleiere ute, men også skolere dem som jobber daglig med våre brukere for oftere å fortelle hvordan man sikrer bedre tannhelse.”

 Så ble Fylkestingsmøte i Mosjøen 8. Og 9. Oktober med sakspapirer offentliggjort. Det hele var et faktum. Vår klinikk ble foreslått nedlagt, og ramaskriket fra nærmiljøet var unisont. På selve fylkestingsmøtet ble det likevel vedtatt. Vi skal nå til en klinikk 1 mil unna. Ikke egentlig så langt hvis man tenker geografi, men for 4000 innbyggere, blir det likevel et mye dårligere utgangspunkt for nettopp tannhelsen.

Etter ar saken var behandlet, ble fylkesråden på nytt intervjuet. Men nå hadde nok fylkesråden fått tenkt seg om, og bestemt seg for å pynte litt på saken. For målet var jo å forebygge ( reportasje fra AN 10.10.18) må skjønne!

I reportasjen sies det blant annet: Fylkesråden påpeker at det ikke er nærheten til tannlegekontoret som utgjør bedre tannhelse. Jaha?! Hva sa hun 10.07.18 da? Jo, vi vil ha flere tannpleier der ute! Litt selvmotsigende da, men ikke underlig egentlig, hun er jo politiker!

Neivel, de kloke hoder har talt, så da er det vel rett da. Vi trenger forebygging. OK.. Men hva er denne forebyggingen? Jeg tok for meg Sakspapirene i denne saken og begynte å lete etter hva dette innebærer. Vi mister altså tannhelsetjenesten i nærmiljøet, men det blir mye bedre tannhelse av dette. Hevdet de kloke hoder i såfall..

For de som vil sette seg inn i dokumentet, er linken her.

Jeg fant ikke noe som fortalte meg om hvilke tiltak for forebygging, men dette var nevnt:

De foreslåtte endringene til ny tannhelsetjeneste vil gjøre det mulig å bruke mer ressurser på utadrettet forebyggende tannhelsearbeid. Investering i forebyggende arbeid er en investering i bedre tannhelse i framtiden, også i et økonomisk perspektiv. En styrking av det forebyggende arbeidet, vil innebære at tannhelsetjenesten skal jobbe utadrettet mot barnehager, skoler, sykehjem og institusjoner, der mange av våre brukergrupper oppholder seg. Nfk vil med dette også samarbeide tettere med kommunene i Nordland med felles mål om å bedre tannhelsen.

Jeg fant ikke synlige spor i hvor store summer som skal avsettes til forebygging,i så fall ikke det jeg kunne lese meg til mens jeg skummet gjennom dokumentasjonen.

Så vidt jeg kunne forstå, skulle bemanningen totalt sett ikke endres, men driftskostnadene reduseres ved redusert leiekostnad. Leien ved vår tannklinikk er ca. 666.000 og den andre var ca. 1.170.000. Så da sparer NFK 666.000. Det blir bra for oss med så mye forebygging. Eller… vent! Ny leie på den andre klinikken blir ca 1.430.000. Og ca. 20.000 i økte transportkostnader. Jaja, man får sikkert utrettet mye for de resterende 386.000 kr.

Ja…

Jeg spekulerer da svært på hva dette medfører?

Altså: Forebygging er utadrettet jobb mot skole, barnehage, sykehjem og institusjoner. Men hvorfor flytter de da tjenesten bort fra disse arenaene da? Det er litt merkelig. Tannpleie i nærmiljøet altså. MEN DET HAR VI JO I DAG! DET ER JO DET DERE VIL TA BORT?!

Jeg fremsetter denne påstanden: Ved å gå fra en klinikk på 1200 brukere til en på 18.000, kan jeg ikke lengre få tilpasset tidspunkt for å lever mitt barn til tannpleier, men må ta de timene jeg får. Jeg har heldigvis bil og får derfor dette scenariet. Kjøring jobb-skole-tannklinikk – 1 time. Behandling 0.5 timer hvis det ikke er forsinkelser, og det regner jeg ikke med det blir på en klinikk med nesten 18.000 brukere. Ja, det er nesten utenkelig. Kjøring tannklinikk-skole-jobb – 1 time. Totalt 2,5 timer. Og jeg er ikke avhengig av offentlig transport heldigvis, for her nord går det ikke buss hver time engang!

Si grovt regnet at det er 500 av disse brukerne som må ha en foresatt til stede, og gjennomsnittlig timelønn er 300 kr. Kostnaden blir da ca 375.000 kr mot dagens 150.000 kr. Det burde gi 175.000 kr som merkostnad. Er det i gjennomsnitt en halv times forsinkelse på klinikken, blir regnestykket litt annerledes. Da snakker vi om en økning på ytterligere 75.000 kr. Denne regningen går til arbeidsgiver, for de fleste foresatt har krav på permisjon med lønn til dette. Skal tro om arbeidsgiverorganisasjonene blir lykkelig for en ekstraregning på 250.000 til arbeidsgiverne? Slapp av! Det blir jo et spleiselag! Og har ikke arbeidsgiver medarbeidere fra landet med små barn, merker de jo ingenting.

For de som må benytte offentlig transport, må du øke tiden betraktelig, og bussen jobb-skole-klinikk-skole-jobb vil koste rundt 200 kr i buss til den enkelte og arbeidsgiver betaler for enda flere timer. Yeeey! Ikke sannsynlig at disse er så mange i antall, men det er like fullt en mye større belastning på disse enn for oss som har tilgang på bil. Det er jo disse som er mest sårbar for nedleggelsen.

Så har du de brukerne som har krav på ledsager. Si at disse i snitt er to ganger hos tannpleier i året og utgjør 100 stk. Det gir 400 bompasseringer i året, med en kostnad på 10.000 kr. Enda bra det ikke utgjorde mer, besparelsen er ennå på 376.000 kr. Fortsatt endel å forebygge for.

Auda! Glemte ledsagerens lønn. Altså rundt 2 timer til 300 kr to ganger i året. Det gir en kostnad på ca. 120.000 kr. Huff da! Nå er det brått bare 256.000 kr igjen til forebygging, under forutsetning av at NFK ikke skal sparer inn noe som helst.

Og bli med meg på et siste tanke-sprell. Hvis vi jobber forebygging, så har vi i dag skolen rett ved tannklinikken. 250 av barna trenger ikke foresatte med seg til tannpleier, og går opp og ned med minimalt med fravær. Men skal de til den nye, må de ta buss og det koster det 50 kr pr barn tur-retur. Altså 12.500kr. Pluss all den tiden ekstra de går glipp av undervisning. I regnestykket mitt tar jeg svært lave tall, for poenget er at dette er regnet ut fra “best-case-scenario!”

Vi kan vurdere det fra et miljøhensyn også. Til daglig benytter jeg tog, men det går ikke når vi har slike fornemme tannhelse-avtaler. Nei, da blir det ekstra kjøring, med utslipp og støv i lufta. Hvor i pokker var miljø-partiene da dette ble vedtatt?

Nå har jeg skrevet meg skikkelig grinete igjen! Alle beregninger er gjort med det utgangspunkt at brukerne IKKE trenger tannlege, kun går til kontroll. Det må jeg jo gjøre, for NFK har jo som mål å bli innenfor landets 3 beste fylker på tannhelsetjenester. Klarer de ikke det, kan arbeidsgiverne rundt om sitte med en regning som både dobles og mangedobles ut fra foresattes permisjons fravær. For hos tannlege må du forvente lengre tid, og har poden da ett eller flere hull i tennene, må du gjerne få fikset dette i flere omganger. Og da blir kostnaden høyere, og NFK sine mål om å bli blant de 3 beste fylkene i landet på tannhelse, ja det blir en saga blott.

Jeg mener, her velger NFK å rasere et tilfredsstillende tilbud til en hel bydel for å spare 256.000 kr, pluss investeringskostnader. Vel og merke er besparelsen bare reell hvis det ikke iverksettes forebyggingstiltak..

Nei, fylkesråd og NFK! Dette var en dønn-solid skivebom og stang ut! Og som arbeidsgiver regner jeg med at det innføres refusjonsordninger for arbeidstakere fra landet med små barn, for det er vel neppe meningen at arbeidsgivere rundt om skal bære den ekstra kostnaden? De er jo over hode ikke skyld i dette! 😡

Vesla gruer seg alltid litt, og da er det fint å få tegne litt før man besøker tannpleier. Håper den nye klinikken får bedre venterom i det minste, for jeg ser for meg at det blir lengre tid der fremover enn det vi har vært vant til.

Colgate-gliset er på plass! Null hull og mamma kan dra på jobb igjen å bare vente på neste innkalling! Gud forby at ungen får hull i tennene, for jeg regner med at det blir ventelister for å få time hos tannlege så lang som herfra til evigheten!

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *